Vasanta College

Newspapers

Library subscribes 9 newspapers are as follows:

  • Rastriya Sahara (Hindi)
  • Danik Jagran (Hindi)
  • Hindustan (Hindi)
  • Amar Ujala (Hindi)
  • Times of India (English)
  • The Hindu (English)
  • I-Next (Hindi)
  • Compact (Hindi)
  • Employment Newspaper (English)